GlotPress

Tłumaczenie The Road to 56 - spolszczenie : Polski

1 2 3 2612
Filtr ↓ Sortowanie ↓ Wszystkie  Nieprzetłumaczone (losowo)
Priorytet Fraza bazowa Tłumaczenie
Gdynia STATE_788 Gdynia Szczegóły

Gdynia

Gdynia

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
STATE_788
Data dodania:
2019-10-21 12:11:29 GMT
Przetłumaczono przez:
mongol
Zaakceptowane przez:
muszak
Adnotacje:
 • replace\r56_states_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
The British AI will order a State Visit to Germany and become fascist, by going down the relevant path in the national focus tree. RULE_OPTION_VISIT_GERMANY_ENG_AI_DESC Brytyjska SI zleci wizytę państwową w Niemczech i stanie się krajem faszystowskim, podążając właściwą ścieżką w drzewku celów narodowych. Szczegóły

The British AI will order a State Visit to Germany and become fascist, by going down the relevant path in the national focus tree.

Brytyjska SI zleci wizytę państwową w Niemczech i stanie się krajem faszystowskim, podążając właściwą ścieżką w drzewku celów narodowych.

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
RULE_OPTION_VISIT_GERMANY_ENG_AI_DESC
Data dodania:
2019-03-13 08:54:25 GMT
Przetłumaczono przez:
heiser
Adnotacje:
 • replace\r56_game_rules_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
State Visit To Germany RULE_OPTION_VISIT_GERMANY Wizyta Państwowa w Niemczech Szczegóły

State Visit To Germany

Wizyta Państwowa w Niemczech

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
RULE_OPTION_VISIT_GERMANY
Data dodania:
2019-03-05 20:20:56 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • replace\r56_game_rules_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
'Hope, (is) danger's comforter, (it) may be (only) inulged in by those who have abundant resources... \n- Quote attributed to unamed Athenian Enovy to Melian by Thucydides LOADING_TIP_345 'Nadzieja, niebezpieczna pocieszycielka, może zostać wykorzystana przez tych, którzy mają władzę'\n- Cytat przypisany do bezimiennego ateńskiego wysłannika przez Tukidydesa Szczegóły

'Hope, (is) danger's comforter, (it) may be (only) inulged in by those who have abundant resources... \n- Quote attributed to unamed Athenian Enovy to Melian by Thucydides

'Nadzieja, niebezpieczna pocieszycielka, może zostać wykorzystana przez tych, którzy mają władzę'\n- Cytat przypisany do bezimiennego ateńskiego wysłannika przez Tukidydesa

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
fuzzy
Kontekst:
LOADING_TIP_345
Data dodania:
2019-03-06 12:12:25 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • replace\loading_tips_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
'You cannot decline the burdens of empire and still expect to share it's honors. \n- Quote attributed to Pericles by Thucydides LOADING_TIP_344 'Nie możesz odmówić ciężarów imperium i wciąż oczekiwać, że podzielisz się jego honorem.\n- Cytat przypisywany Peryklesowi przez Tukidydesa Szczegóły

'You cannot decline the burdens of empire and still expect to share it's honors. \n- Quote attributed to Pericles by Thucydides

'Nie możesz odmówić ciężarów imperium i wciąż oczekiwać, że podzielisz się jego honorem.\n- Cytat przypisywany Peryklesowi przez Tukidydesa

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
LOADING_TIP_344
Data dodania:
2019-03-06 17:01:24 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • replace\loading_tips_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
'Again, your country has a right to your services in sustaining the glories of her position!' \n- Quote attributed to Pericles by Thucydides LOADING_TIP_343 'Ponownie, twój kraj ma prawo do twoich usług w utrzymaniu chwały swojej pozycji!'\n- Cytat przypisywany Peryklesowi przez Tukidydesa Szczegóły

'Again, your country has a right to your services in sustaining the glories of her position!' \n- Quote attributed to Pericles by Thucydides

'Ponownie, twój kraj ma prawo do twoich usług w utrzymaniu chwały swojej pozycji!'\n- Cytat przypisywany Peryklesowi przez Tukidydesa

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
LOADING_TIP_343
Data dodania:
2019-03-06 17:03:32 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • replace\loading_tips_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
'And it was not we who set the example, for it has always been the law that the weaker should be subject to the stronger.' \n- Quote attributed to a unamed Athenian Enovy to Sparta by Thucydides LOADING_TIP_342 'To nie my byliśmy tego przykładem, ponieważ zawsze obowiązującym prawem było, aby słabsi podlegali silniejszym.'\n- Cytat przypisany do bezimiennego ateńskiego posłańca przez Tukidydesa Szczegóły

'And it was not we who set the example, for it has always been the law that the weaker should be subject to the stronger.' \n- Quote attributed to a unamed Athenian Enovy to Sparta by Thucydides

'To nie my byliśmy tego przykładem, ponieważ zawsze obowiązującym prawem było, aby słabsi podlegali silniejszym.'\n- Cytat przypisany do bezimiennego ateńskiego posłańca przez Tukidydesa

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
LOADING_TIP_342
Data dodania:
2019-03-05 20:45:48 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • replace\loading_tips_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
Strenghten The Autocracy GEN_Strenghten_Monarchy_I Wzmocnienie Autokracji Szczegóły

Strenghten The Autocracy

Wzmocnienie Autokracji

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
GEN_Strenghten_Monarchy_I
Data dodania:
2019-03-05 21:01:25 GMT
Przetłumaczono przez:
Jankes
Zaakceptowane przez:
muszak
Adnotacje:
 • UMC_GEN_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
Autocracy GEN_Strenghten_Monarchy Autokracja Szczegóły

Autocracy

Autokracja

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
GEN_Strenghten_Monarchy
Data dodania:
2019-03-05 20:29:40 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • UMC_GEN_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
Move Capital Back To Moscow SOV_move_capital_back Przenieś stolicę z powrotem do Moskwy Szczegóły

Move Capital Back To Moscow

Przenieś stolicę z powrotem do Moskwy

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
SOV_move_capital_back
Data dodania:
2019-03-06 16:46:38 GMT
Przetłumaczono przez:
Frackorz
Zaakceptowane przez:
muszak
Adnotacje:
 • Rt56_SOV_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
Claims Old Imperial Territory SOV_imperial_legacy_t Roszczenia Starego Cesarstwa Szczegóły

Claims Old Imperial Territory

Roszczenia Starego Cesarstwa

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
SOV_imperial_legacy_t
Data dodania:
2019-03-05 21:02:28 GMT
Przetłumaczono przez:
Jankes
Zaakceptowane przez:
muszak
Adnotacje:
 • Rt56_SOV_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
World Revoultion Declared SOV_world_revolution_t Deklaracja Światowej Rewolucji Szczegóły

World Revoultion Declared

Deklaracja Światowej Rewolucji

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
SOV_world_revolution_t
Data dodania:
2019-03-05 21:29:47 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • Rt56_SOV_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
Anti-Fascist Diplomacy Established SOV_anti_fascist_diplomacy_t Powstała Antyfaszystowska Dyplomacja Szczegóły

Anti-Fascist Diplomacy Established

Powstała Antyfaszystowska Dyplomacja

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
SOV_anti_fascist_diplomacy_t
Data dodania:
2019-03-05 20:43:59 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • Rt56_SOV_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
Anti-Capitalist Diplomacy Established SOV_anti_capitalist_diplomacy_t Powstała Antykapitalistyczna Dyplomacja Szczegóły

Anti-Capitalist Diplomacy Established

Powstała Antykapitalistyczna Dyplomacja

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
SOV_anti_capitalist_diplomacy_t
Data dodania:
2019-03-05 20:43:01 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • Rt56_SOV_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
Japan Reconciled SOV_reconcile_japan_t Japonia Pojednana Szczegóły

Japan Reconciled

Japonia Pojednana

Trzeba się zalogować aby edytować tłumaczenie.

Meta

Status:
current
Kontekst:
SOV_reconcile_japan_t
Data dodania:
2019-03-05 20:43:37 GMT
Przetłumaczono przez:
muszak
Adnotacje:
 • Rt56_SOV_l_english.yml:0
Priorytet oryginalnej frazy:
normal
Więcej linków:
lub Anuluj
1 2 3 2612
Legenda:
Obecnie
Oczekujące
Niepewne
Stary
z ostrzeżeniami

Eksportuj jako